Kurkistus DEUTZ -tulevaisuuteen

posted in: Dieselmoottorit | 0

Tiukentuvien päästömääräysten johdosta (EU Stage V) DEUTZ tuo markkinoille alkuvuodesta 2019 dieselmoottoreidensa rinnalle LPG -kaasumoottoriversiot suosituista 2.2 ja 2.9 ‑moottorisarjoista.

Moottorityypit 2.2 ja 2.9 ovat suosittuja materiaalinkäsittelyn sovelluksissa kuten esimerkiksi trukeissa, henkilönostimissa ja pienissä kauhakuormaajissa. Suomalaisia kiinnostavat CNG -kaasumoottoriversiot ovat jo tuotekehityslinjalla ja esisarjoja tullee saataville alkuvuodesta 2019. Tosin vielä tässä yhteydessä tarkoitetaan saatavuudella sitä, että moottoreita on silloin tilattavissa ja toimitusaikoja on vaikea arvioida näin pitkälle tulevaisuuteen.

Kaasukäytöllä päästään Stage V ‑päästötasolle ilman kalliita pakokaasujen jälkikäsittelylaitteita, vaan pelkkä kolmitoimikatalysaattori riittää. Lisäksi kaasulla palaminen tapahtuu niin puhtaasti, että moottoreita voi käyttää tietyin edellytyksin sisätiloissa.

DEUTZ on tunnettu työkonedieselmoottoreistaan, olivatpa sovellukset sitten kiinteitä generaattoreita, liikkuvia työkoneita tai kelluvia aluksia. Siitä huolimatta kaasukäyttö ei ole DEUTZ:lle uusi asia, sillä jo yhtiön alkujuurien ensimmäinen kone vuonna 1867 oli kaasukäyttöinen. Kaasukäyttöisiä paikallismoottoreita on ollut valikoimissa jo pitkään kuten ilmajäähdytetty G 914 ja nestejäähdytteiset TCG 2015 V6 ja V8 ‑moottorit.

Laitevalmistaja saa näin meidän kautta mahdollisuuden tarjota asiakkailleen tulevaisuudessa samaa laitetta joko kaasu- tai dieselkäyttöisenä, sillä moottorisarjojen koko, varusteet ja liitettävyys vastaavat toisiaan. Käytännössä pystytään jo laitetta suunnitellessa varaamaan tilaa mahdollisille kaasusäiliöille tai dieselmoottorin pakokaasujen jälkikäsittelylle ja näin saadaan aikaiseksi laitteen voimantuotolle laaja vaihtoehtokirjo.

Pienten teollisuusmoottoreiden valikoimassa tulevat kaasumoottorit sijoittuvat hyväksi vaihtoehdoiksi esimerkiksi välijäähdyttämättömille turbodieseleille.

Lyhyesti kaasusta:

LPG eli Liquified Petroleum Gas on propaanin ja butaanin seos joka on nestemäistä huoneenlämmössä alhaisilla paineilla ja käytetään siksi esim. Grilleissä, trukeissa ja sisäkäyttöön tarkoitetuissa laitteissa.

CNG eli Compressed Natural Gas on tutummalta nimitykseltään maakaasua, joka koostuu pääasiassa metaanista. Liikennepolttoaineena käytetään Suomessa CNG:tä.

Tästä tulostuskelpoinen A4 PDF -Esite.